TRI'ALE

Heeft u hulp nodig om uw afval te evacueren ?

Meer informatie

Tijden

De laatste verplaatsing vindt ten laatste om 15.00 uur plaats.

Er vinden geen verplaatsingen plaats op maandagochtend, feestdagen en in het weekend.

Tri-ALE formulier